Forum Rocket league

Full Version: Regulamin działu
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Dział w którym użytkownicy mogą umawiać się na wymiany. Pamiętaj że nasza strona nie ponosi odpowiedzialności w przypadku prób oszustwa. Wymieniasz się na własną odpowiedzialność. W sytuacji gdy zostaniesz oszukany napisz do admina, opisz sytuacje oraz który użytkownik Cię oszukał.